Thời gian: 6 days 5 nights
Phương tiện : Airline, Car