Thời gian: 12 days 9 nights
Phương tiện : Airline, Car