Tour Miền Trung
Thời gian: 3 ngày 3 đêm
Phương tiện : Ô tô
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Phương tiện : Máy Bay + Ô tô
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Phương tiện : Máy bay, ô tô