Tour Tết Nguyên Đán - Miền Bắc
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Phương tiện : Máy bay + Ô tô
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Phương tiện : Máy bay + Ô tô
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Phương tiện : Máy bay + Ô tô