Thời gian: 10 ngày 9 đêm
Phương tiện : Máy bay
Thời gian: 8 ngày 7 đêm
Phương tiện : Máy bay