Tour Miền Nam
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Phương tiện : Máy Bay + Ô tô
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Phương tiện : Máy bay + Ô tô
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Phương tiện : Ô tô
Thời gian: nửa ngày
Phương tiện : Tàu, xuồng
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Phương tiện : Ô tô, tàu, về tự túc
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Phương tiện : Ô tô